logo tmp

Safe Stadium to projekt, który ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu poprawiającego bezpieczeństwo CBRN na obiektach sportowych. Jest współfinansowany ze środków unijnych. Jednym z partnerów projektu jest Miejska Arena Kultury i Sportu.

 

W czerwcu 2021 roku Uniwersytet Łódzki zapoczątkował pracę nad projektem dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na międzynarodowych arenach widowiskowo-sportowych. U jego podstaw znalazły się niepokojące dane EUROPOL-u, który zauważył wzrost dystrybucji materiałów instruktażowych dotyczących ataków z wykorzystaniem czynników CBRN (Chemicznych, Biologicznych Radiologiczny i Nuklearnych). Naukowcy zwrócili też uwagę na naturalne zagrożenia biologiczne takie jak np. pandemie. Obydwa te czynniki wymuszają, na operatorach obiektów i organizatorach imprez masowych, dodatkowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Do projektu zaproszono 14 specjalistycznych instytucji z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. Tak utworzone konsorcjum składa się z kilku wiodących prywatnych i publicznych firm i instytucji eksperckich oraz dostawców nowych technologii w odniesieniu do ochrony publicznej i zagrożeń CBRN, organów ścigania, agencji ochrony, klubów sportowych i operatorów obiektów sportowych.

Projekt podejmie szereg działań w zakresie zwiększenia ochrony przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa uczestników imprez masowych. Wśród głównych efektów znajdą się:

  • Analiza luk w zabezpieczeniach: kompleksowy raport mający na celu zidentyfikowanie słabych punktów i potrzeb w systemie ochrony obiektów sportowych.

  • Procedury i narzędzia bezpieczeństwa CBRN: zestaw procedur i szczegółowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa CBRN, ewakuacji i zarządzania tłumem, reagowania medycznego i przywracania obiektu do użyteczności po zdarzeniu CBRN. 

  • Rozwiązania technologiczne i teleinformatyczne: zestaw rekomendacji skupiający się na infrastrukturze (w tym na lukach, które można wyeliminować już w fazie projektowej) oraz na dostępnych rozwiązaniach sprzętowych poprawiających bezpieczeństwo CBRN na istniejących już obiektach. 

  • Odpowiedź epidemiologiczna: procedury operacyjne, zasady wyznaczania stref skażenia, przykładowe modele rozprzestrzeniania się chorób.

  • Materiały szkoleniowe: elastyczny program szkoleń adresowany do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, obejmujący podręczniki CBRN, platformę e-learningową oraz najnowocześniejszej technologii wykorzystującej rozwiązania wirtualnej rzeczywistości.

  • Szkolenia i ćwiczenia: materiały szkoleniowe oraz sesje ćwiczeniowe.

Rozwiązania wypracowane w ramach projektu Safe Stadium będą przedstawione po jego zakończeniu. Zostaną udostępne dla zainteresowanych na oficjalnej stronie projektu oraz przetestowane w wybranych obiektach sportowych. Chociaż za ich wdrożenie odpowiadają profesjonalne podmioty (i to właśnie do nich są skierowane analizy, materiały, procedury i szkolenia), to największym beneficjentem rozwiązań będą uczestnicy wydarzeń masowych – meczów, koncertów i innych imprez gromadzących liczną publiczność. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego tak ważne jest, aby uwzględniać zmieniające się zagrożenia i ich dynamikę.

 Tytuł 
 projektu:
 Zintegrowany system poprawiający bezpieczeństwo CBRN w obiektach sportowych podczas imprez masowych
 Koordynator
 projektu:
 Uniwersytet Łódzki
 Konsorcjum:
 14 europejskich podmiotów: instytucje eksperckie z zakresu bezpieczeństwa, organy ścigania, kluby sportowe i operatorzy obiektów sportowych
 Beneficjenci:
 Instytucje na poziomie krajowym: ministerstwa, agencje, organizacje-krajowe i międzynarodowe, związki i instytucje sportowe-eksperci CBRN, naukowcy, środowisko akademickie, agencje ochrony, kluby sportowe, operatorzy obiektów sportowych,operatorzy dużych imprez
 Budżet   
 projektu:
 3,326,880 EUR
 Data  
 rozpoczęcia:
 czerwiec 2021
 Data
 zakończenia:
 maj 2023
Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz