AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 

 

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Łodzi informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest

"Świadczenie usługi sprzątania obszarów ogólnodostępnych w obiektach sportowych Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi."

Postępowanie prowadzone jest bezpośrednio na platformie ezamowienia.gov.pl. Bezpośredni dostęp do postępowania znajduje się pod adresem EZamowienia .

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f1027c04-8a72-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 


Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA na

"Wykonanie usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych na potrzeby wszystkich obiektów zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. wraz z udostępnieniem pojemników na odpady.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ- Odpady

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4.Formularz Cenowy Podstawowy Załącznik nr 1a do SWZ

5. .Formularz Cenowy Opcja Załącznik nr 1b do SWZ

6. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

7. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr3_do_SWZ

8. Opis Przedmiotu Zamówienia_Zalacznik_nr4_do_SWZ

9. .Wzór umowy Załącznik nr 5 do SWZ projekt

10. ID Postępowania Załącznik nr 6 do SWZ

11. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o wyborze oferty


 

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA na

"Zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego zrzutu wody ze zbiornika retencyjnego na stadionie miejskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ- Awaryjny zrzut wody

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

5. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr3_do_SWZ

6. Opis Przedmiotu Zamówienia_Zalacznik_nr4_do_SWZ

7. Wzór umowy_Załącznik_nr5_do_SWZ

8. ID Postępowania_Załącznik_nr6_do_SWZ

9. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze oferty

 


Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA na

"Zakup, dostawa i wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Atlas Areny na terenie Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi Sp. z o.o."

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ - dostawa oświetlenia awaryjnego

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4. Oświadczenie 108 i 109 _Załącznik nr 2 do SWZ

5. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr 3_do_SWZ

6. Opis Przedmiotu Zamówienia_Załącznik_nr 4_do_SWZ

7. Wzór umowy_Załącznik_nr 5_do_SWZ

8. ID Postępowania_Załącznik_nr 6_do_SWZ

9. Odpowiedzi na pytania

10. OSW poziom 0

11. OSW poziom 1

12. OSW poziom 2

13. OSW poziom 3

14. OSW pozim 4

15. Protokół z pomiarów

16 Odpowiedzi na pytania

17. Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

18. Informacja z otwarcia ofert

19. Informacja o unieważnienu postępowania


Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA na

"Zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego zrzutu wody ze zbiornika retencyjnego na stadionie miejskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ- Awaryjny zrzut wody

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

5. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr3_do_SWZ

6. Opis Przedmiotu Zamówienia_Zalacznik_nr4_do_SWZ

7. Wzór umowy_Załącznik_nr5_do_SWZ

8. ID Postępowania_Załącznik_nr6_do_SWZ

9. Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o unieważnienu postępowania


 

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 "Świadczenie usługi ochrony fizycznej Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2

oraz Hali Sport Arena w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

1, SWZ-ochrona

2.. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

3. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

4. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr 3_do_SWZ

5. Opis Przedmiotu Zamówienia _Załącznik_nr 4_do_SWZ

6. Wzór umowy_Załącznik_nr 5_do_SWZ

7. RODO-Załącznik nr 5,1 do SWZ

8. Wzór wykazu usług_Załącznik_nr 6_do_SWZ

9. ID postępowania_Załącznik nr 7 do SWZ

10. Odpowiedzi na pytania

11. Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o wyborze oferty

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA
                      "Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi"

 

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ-Przeglądy wentylacja-klimatyzacja

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

5. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr3_do_SWZ

6. Opis Przedmiotu Zamówienia _Załącznik_nr4_do_SWZ

7. Wzór umowy_Załącznik_nr5_do_SWZ

8. ID Postępowania_Załącznik_nr 6_do_SWZ

9. Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze oferty

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
INFORMUJE O OGŁOSZENIU
                       "Konserwacja i przeglądy systemów teletechnicznych oraz urządzeń zasilania awaryjnego w obiektach sportowych Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi." (22.08.2022)

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.SWZ-PRZEGLĄDY

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE 108 I 109

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7. ZAŁĄCZNIK DO OPZ

8. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY DLA CZ. 1

9. ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY DLA CZ. 2, 3, 4

10. ZAŁĄCZNIK NR 7 - ID POSTĘPOWANIA

11. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

12. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Wymiana murawy na terenie Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi.  Znak sprawy: MAKiS/D/01/2022"

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SWZ-Murawa

3. Formularz.Oferty_Załącznik nr 1 do SWZ

4. Oświadczenie 108 i 109 _załącznik nr 2 do SWZ

4. Oświadczenia grupa kapitałowa_Załącznik_nr3_do_SWZ

6. Opis Przedmiotu Zamówienia _Załącznik_nr4_do_SWZ

7. Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia

8. Wzór umowy_załącznik_nr5_do SWZ

9. ID Postępowania_Załącznik_nr 6_do_SWZ

10. Informację o maksymalnej kwocie przeznaczonej na sfinansowanie

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Informacja o wyniku postępowania

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Świadczenie usługi ochrony fizycznej Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego oraz Stadionu Żużlowego Moto Arena w Łodzi.”

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SWZ - OCHRONA

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE 108 i 109

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - GRUPA KAPITAŁOWA

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6a) OPZ - ZAŁĄCZNIK NR 1

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

7a) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY

7b) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WZORU UMOWY

8. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WZÓR WYKAZU USŁUG

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 - ID POSTĘPOWANIA

10. ZMIANA OPZ

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZMIANY OPZ

12. ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 1

13. ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 2

14. ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 3

15. ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 4

16. ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 4

17. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU

18. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

19. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe na

"Świadczenie usługi sprzątania obszarów ogólnodostępnych w obiektach sportowych Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.”

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SWZ-SPRZĄTANIE

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE 108 i 109

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA GRUPA KAPITAŁOWA

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO OPZ

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO OPZ

ZAŁĄCZNIK NR 2C DO OPZ

ZAŁĄCZNIK NR 3A - RZUTY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

ZAŁACZNIK 3B - RZUTY MOTO ARENY ŁÓDŹ

ZAŁĄCZNIK 3C - RZUTY STADONU MIEJSKIEGO IM. WŁ. KRÓLA W ŁODZI

8. ZAŁACZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

9. ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR WYKAZU USŁUG

10. ZAŁĄCZNIK NR 7 - ID POSTĘPOWANIA

11. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia - plik ZIP

14. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 10.12.2021
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 2020-07-03
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2020-06-16
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2020-05-20
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2020-03-30
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2020-01-23
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-11-29
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-09-02
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-08-08
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-04-11
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-03-12
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-03-08
Ogłoszenie o przetargu z dnia 2019-03-08

 

 

 

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz