07 Grudnia 2019

Gwiazdka - Fundacja- Integracja JP II - impreza zamknięta

Opis wydarzenia

I N F O R M A C J E  O  K O N C E R C I E

Fundacja „INTEGRACJA JP II” z siedzibą w Łodzi, al. marsz. Śmigłego Rydza 24/26 organizuje koncert charytatywny dla dzieci pt.: „Mikołajki 2019 – koncert integracyjny dla osób niepełnosprawnych”. Koncert organizowany  w  Atlas Arenie w Łodzi,  w  dniu  07.12.2019 r., godz. 11.00. W koncercie wezmą udział zarówno dzieci sprawne inaczej (niewidome, niedowidzące oraz niedosłyszące i niesłyszące), a także dzieci  zdrowe z ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic  środowiskowych z terenu województwa łódzkiego oraz dzieci pochodzące z najuboższych rodzin aglomeracji łódzkiej, które wraz z rodzicami i opiekunami będą mogły uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Spotkanie to uświetnią swoimi występami: Teatr Centrum Uśmiechu, Zespół Daj To Głośniej, Zespół Jazz Folk Dance, Artyści Niepełnosprawni,  Marlena Karwacka oraz Marysia Dutkiewicz. 

Patronatami honorowymi spotkanie to objęli: Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi oraz  
Pan Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego.

Koncert finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

 

Podobne wydarzenia

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz